Sommersted & Oksevogn Sogn
Se vores liste over ansatte

Sommersted & Oksenvad Sogne - Velkommen

Se det nye kirkeblad - klik her

Se gudstjenestelisten - Klik her

 

 


Forløb ved ansættelse af ny præst


Menighedsrådene blev på fællesmøde i november med domprovst Torben Juhl Andersen orienteret om ansættelsesproceduren. Rådene drøftede sammen en beskrivelse af vore sogne og forventninger til vores kommende præst - til brug for annoncering i perioden 6.-26. december.


Vi har ved ansøgningsperiodens udløb modtaget 9 ansøgninger, alle gode og brugbare. Vi kan kun være taknemmelige.

Menighedsrådene læser nu ansøgningerne, før vi midt i januar mødes til orienteringsmøde med biskoppen – her gennemgår biskoppen ansøgningerne sammen med menighedsrådene. Provsten deltager så vidt muligt i dette møde.


Når biskoppen har forladt dette møde beslutter menighedsrådene, hvem de ønsker at invitere til prøveprædiken og efterfølgende samtale, og vi aftaler dato for indstillingsmøde. Prøveprædikenernes forløb arrangeres af provsten i tæt samarbejde med menighedsrådene.

En lille uge efter orienteringsmødet holdes første prøveprædiken og efterfølgende følger de næste tæt herpå.


Når prøveprædikener og samtaler er gennemført, afholdes et selvstændigt indstillingsmøde – sidst i januar. Her redegør provsten for afstemningsregler og forlader så mødet, og vi beslutter os og underskriver protokol fra indstillingsmødet. Denne sendes gennem provstekontor til stiftet, der har 2-3 uger til det nødvendige papirarbejde. Når stiftet har klaret den del, sendes det hele til kirkeministeriet, der berammer sig ca. 2 uger før den nyudnævnte præst modtager sit ansættelsesbevis.

Vi forventer, vor nye præst kan være ansat med udgangen af marts.


Vi glæder os over at Gerda Melchiorsen på en god og fin måde hjalp gennem december. Carsten Vigsø og Bjarne Christensen har klaret og klarer fortsat de kirkelige handlinger. Vi har på menighedsrådsmødet 3. januar budt Pia Haaning Lorenzen velkommen. Vi er glade for at hun har sagt ja til at passe embedet i perioden 1. januar – 31. marts 2017 med en kvote på 50% - ligesom hun også tager sig af konfirmandundervisningen og konfirmationen.


Fint om vi i fællesskab også i denne periode kan hjælpe hinanden med at fastholde en god opslutning omkring gudstjenester, sogneaftener og kirkelige handlinger.                                                                    Knud Erik Hansen




Dåb, vielse, begravelse -

hvad gør jeg?

Læs mere her

Følg løbende med i vores

aktiviteter. Både for Teenklub,

juniorklub m.m.

Læs mere her

Få en liste over de ansatte hos

Sommersted og Oksenvad

kirker.

Læs mere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Se tegninger over præstegården:
Vores sognepræst gennem mere end 20 år har fået nyt embede pr. 15. december 2016. Vi søger derfor vores nye sognepræst. Se herunder.