Sommersted & Oksevogn Sogn
Se vores liste over ansatte

Sommersted & Oksenvad Sogne - Velkommen

Se det nye kirkeblad - klik her

Se gudstjenestelisten - Klik her

 


Niels Jørgen Holm Larsen - vores nye sognepræst pr. 1.april 2017 - blev  i onsdags ordineret i Haderslev Domkirke.

En fyldt Domkirke emmede af stor forventning, højtidelighed og glæde

fra de 3 ordinanter, præster og andet godtfolk,

der havde valgt at være med  til denne festlige aften.

Ca. 50-60 sognebørn fra Oksenvad og Sommersted overværede ordinationen og fik lejlighed til at trykke Niels Jørgen Holm Larsen i hånden - og ønske til lykke.

STOR TAK ! fordi I deltog - det glædede Niels Jørgen.


Indsættelsesgudstjenester i begge kirker

Søndag den 2. april kl. 9.00 i Sommersted og kl. 10.30 i Oksenvad.

Derefter inviteres til velkomstreception i Oksenvad Gamle Skole

Alle er hjerteligt velkommen til festlighederne!


Foto: Vores nye præstepar Niels Jørgen & Bente Holm Larsen, med Niels Jørgens mor i midten

 

 

Herunder ses billeder fra ordinationen i Domkirken den 14.marts!

Foto: Selve ordinationen. Niels Jørgen ses i midten - knælende foran alteret

 

Foto: Mange præster deltog i ordinationen

 

Foto: Niels Jørgens 2 børn - og yderst til højre Bente Holm Larsen 


&   

Ny sognepræst i Sommersted og Oksenvad

Niels Jørgen Holm Larsen, 53 år, tiltræder 1. april embedet som sognepræst i Sommersted og Oksenvad. Han medbringer erfaring fra flere sider af det kirkelige liv, men er først nu ordineret som præst. 

Det har været en drøm at blive præst siden 1994, da han startede på teologistudiet i Aarhus. En række af tilfældigheder bragte ham andre steder hen. Derfor er det først nu, 53-årige Niels Jørgen Holm Larsen er så meget på vej ind i et embede, at han skal ordineres som præst.
Alligevel får Sommersted og Oksenvad en sognepræst, der allerede kender folkekirken indefra. I de mellemliggende år har Niels Jørgen Holm Larsen nemlig både været omkring arbejdet som kirketjener, graver og gravermedhjælper, og han har desuden været næstformand i et menighedsråd i et landsogn. De sidste mange år har han været hhv. landsdelssekretær og regionsleder i Indre Mission i Aarhus-området.  
Når han nu endelig vælger at vende tilbage til den oprindelige drøm, skyldes det en kombination af at være et sted i livet, hvor det er muligt at flytte - og et sogn og en geografi, han tror vil passe ham og hustruen godt:
"Jeg har i alle årene været tæt på kirken og menighedslivet. Det, der bliver anderledes nu, er at skulle varetage
ansvaretfor gudstjenestelivet og de kirkelige handlinger. Det glæder jeg mig meget til, og jeg ser det som en stor fordel, at jeg kommer med mange års erfaring i at tale med mennesker i alle aldre og spejle mig i det liv, mennesker i alle aldre lever. Jeg har selv stået i det meste," siger den nye sognepræst.
Niels Jørgen Holm Larsen ser Sommersted og Oksenvad som sogne, der har en god, trofast menighed, og hvor der er nogle gode initiativer, som han glæder sig til at følge op og bygge videre på. Han opfatter sig selv som en sognepræst, der kommer til at være være tæt på sognets beboere, institutioner og hele liv. Og så glæder han sig til naturen: "Jeg går bl.a. på jagt og bruger naturen meget, og jeg tror, at Sommersted og Oksenvad er et godt område til det. Vi glæder os meget."
                                                                                               .. Haderslev stifts hjemmeside

 

Dåb, vielse, begravelse -

hvad gør jeg?

Læs mere her

Følg løbende med i vores

aktiviteter. Både for Teenklub,

juniorklub m.m.

Læs mere her

Få en liste over de ansatte hos

Sommersted og Oksenvad

kirker.

Læs mere her

 

Nyheder

Junior- og teenklubberne medvirker - sammen med børnekoret Gospel Kids fra Haderslev.Kom og hils på vores nye præst Niels Jørgen Holm Larsen
Skærtorsdag - 13.april kl. 17 - spiller cellist Stine Staub Olesen og pianist Daniel Starhilevitz en lille koncert - og er med i gudstjenesten i Sommersted Kirke. Efterfølgende Påskemåltid i kirkehuset.
Byrådsmedlem og historiker, Jens Christian Gjesing , der er med i Lutherudvalget - og har planlagt og arrangeret "Lutherrådet" i Haderslev Kommune, fortæller om reformationens indtog i Haderslev og Danmark.