Praktiske oplysninger

Dåb, vielse, begravelse 

- hvad gør jeg?​

Aktiviteter​

Følg løbende med i vores aktiviteter. Både for Teenklub, juniorklub m.m.

Liste over ansatte​

Få en liste over de ansatte hos Sommersted og Oksenvad kirker.

Sommersted & Oksenvad Sogne - Velkommen

Ca. 100 kirkegængere valgte at deltage i Indsættelsesgudstjenesterne i Oksenvad kirke og ca. 100 deltog i Sommersted kirke.


Efter Gudstjenesterne var der velkomstreception i Oksenvad gamle skole -
og salen var fyldt med sognebørn, kollegaer, familie og venner til vores nye sognepræst Niels Jørgen Holm Larsen.

Foto: Vores nye præstepar Niels Jørgen & Bente Holm Larsen, med Niels Jørgens mor i midten​

Herunder ses billeder fra ordinationen i Domkirken den 14.marts!​

Foto: Selve ordinationen. Niels Jørgen ses i midten - knælende foran alteret​

Foto: Mange præster deltog i ordinationen

Foto: Niels Jørgens 2 børn - og yderst til højre Bente Holm Larsen

​Ny sognepræst i Sommersted og Oksenvad

Niels Jørgen Holm Larsen, 53 år, tiltræder 1. april embedet som sognepræst i Sommersted og Oksenvad. Han medbringer erfaring fra flere sider af det kirkelige liv, men er først nu ordineret som præst.

Det har været en drøm at blive præst siden 1994, da han startede på teologistudiet i Aarhus. En række af tilfældigheder bragte ham andre steder hen. Derfor er det først nu, 53-årige Niels Jørgen Holm Larsen er så meget på vej ind i et embede, at han skal ordineres som præst. 


Alligevel får Sommersted og Oksenvad en sognepræst, der allerede kender folkekirken indefra. I de mellemliggende år har Niels Jørgen Holm Larsen nemlig både været omkring arbejdet som kirketjener, graver og gravermedhjælper, og han har desuden været næstformand i et menighedsråd i et landsogn. De sidste mange år har han været hhv. landsdelssekretær og regionsleder i Indre Mission i Aarhus-området. 

 
Når han nu endelig vælger at vende tilbage til den oprindelige drøm, skyldes det en kombination af at være et sted i livet, hvor det er muligt at flytte - og et sogn og en geografi, han tror vil passe ham og hustruen godt:
"Jeg har i alle årene været tæt på kirken og menighedslivet. Det, der bliver anderledes nu, er at skulle varetage ansvaretfor gudstjenestelivet og de kirkelige handlinger. Det glæder jeg mig meget til, og jeg ser det som en stor fordel, at jeg kommer med mange års erfaring i at tale med mennesker i alle aldre og spejle mig i det liv, mennesker i alle aldre lever. Jeg har selv stået i det meste," siger den nye sognepræst.

Niels Jørgen Holm Larsen ser Sommersted og Oksenvad som sogne, der har en god, trofast menighed, og hvor der er nogle gode initiativer, som han glæder sig til at følge op og bygge videre på. Han opfatter sig selv som en sognepræst, der kommer til at være være tæt på sognets beboere, institutioner og hele liv. Og så glæder han sig til naturen: "Jeg går bl.a. på jagt og bruger naturen meget, og jeg tror, at Sommersted og Oksenvad er et godt område til det. Vi glæder os meget." 

.. Haderslev stifts hjemmeside​​

Nyheder​

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

Tlf.: 74 50 41 58   Mobil: 60 10 78 60