Praktiske oplysninger

Dåb, vielse, begravelse 

- hvad gør jeg?​

Aktiviteter​

Følg løbende med i vores aktiviteter. Både for Teenklub, juniorklub m.m.

Liste over ansatte​

Få en liste over de ansatte hos Sommersted og Oksenvad kirker.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Sommersted og Oksenvad Kirker er ledig til besættelse pr. 1. september 2018.

Stillingen er på 1330 timer pr. år. Arbejdstiden må forventes placeret med op til fuldtidsarbejde i visse perioder hen over året.

Gravermedhjælperen skal bistå ved varetagelse af følgende opgaver:

·​kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

·​kirketjeneste ved gudstjenester kirkelige handlinger

·​rengøring af kirkerne

·​pasning af præstegårdshaven efter nærmere aftale

Funktionsbeskrivelse  ses efter stillingsopslaget og beskrivelse af Sommersted og Oksensvad Sogne findes her:  http://www.sommerstedsogn.dk/sognene.aspx 

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

·​At du er et praktisk og løsningsorienteret menneske med et højt fagligt niveau

·​At du er et positivt og samarbejdsorienteret menneske, der er indstillet på varetagelse af opgaver ved både Sommersted og Oksenvad kirker

·​At du måske har erfaring fra et lignende arbejde

·​At du kan tale med kirkegårdens brugere i alle situationer

·​At du har kendskab til og respekt for det kirkelige arbejde som det udfolder sig ud fra kirkerne

·​At du har kendskab til IT på brugerniveau

·​At du har erfaring med kirkernes administrationssystem eller er villig til at få det

·​At du er fleksibel med hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdstiderne hen over året

·​At du har ordenssans og blik for de mange typer af opgaver, der skal varetages i stillingen

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder – aktuelt er der samarbejdsaftale med Oksenvad Sogns Menighedsråd.

Ansættelse sker ved Sommersted Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 17, 6560 Sommersted

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 244.264 (trin 1) og kr. 249.809 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til næstformand Jørn Peter Byg på telefonnummer 4051 4972 eller til graver Anette Busk Melholt på telefonnummer 40 43 00 71 eller på mail kirkehuset@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8979@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag 9. maj kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 23. maj fra kl. 17.00. Tiltrædelse pr. 1. september 2018.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Funktionsbeskrivelse for gravermedhjælper:

Ansvarsområder:

​Bidrage til varetagelse af nedenstående under graverens ledelse:

·​Varetage graverens opgaver ved dennes fravær/forfald.

·​Pasning og tilsyn med kirkernes bygninger i samarbejde med/efter aftale med kirkeværger

·​Ren- og vedligeholdelse af kirkernes bygninger, kirkehuse, konfimandstue, toilet, præstekontor, kirkegårde, pladser og fortorve, så disse fremstår velholdte

·​At bistå ved pasning og eftersyn af kirkegårdenes og kirkernes installationer, varmeanlæg, indretning, udstyr og maskiner

·​Biståved gårdspladsrivning, græs- og hækklipning i præstegårdshaven

·​At møde kirkernes brugere med imødekommenhed og venlighed afstemt efter situationen.

Beføjelser (beslutningskompetence):

Bidrage til varetagelse af nedenstående under graverens ledelse:

·​Indkøb til afvikling af kirkekaffe i Sommersted. I Oksenvad sørger menighedsrådet for dette.

Arbejdsopgaver:

Bidrage til varetagelse af nedenstående under graverens ledelse:

·​Forberede, klargøre og deltage ved gudstjenester og kirkelige handlinger og aktiviteter i kirkerne samt sørge for efterfølgende oprydning

·​Dækning og afdækning af alterbord

·​Tænding el-lys og levende lys i kirken

·​Pyntning af kirkerne. Medarbejderne sætter niveauet.

·​Deltage i møder relateret til stillingen

·​Være til rådighed i arbejdstiden

·​Bistå ved varetagelsen af det praktiske arbejde ved begravelser og bisættelser

·​Bistå ved at føre opsyn med håndværksarbejder ved kirkerne

·​Sørge for ringninger og flagninger (se under graver)

·​Vejlede og rådgive kirkegårdenes brugere

·​Tilstedeværelse v. sogneaftener/bistå med praktisk afvikling heraf ved frivilliges/menighedsrådenes forfald.

Nyheder​

Gravermedhjælper søges
11-04-2018
Se stillingsopslag til gravermedhjeælper
Læs hele nyheden
Forårskoncert - Torsdag den 17. maj kl. 19.00
21-02-2018
Kom og lyt til forårets toner
Læs hele nyheden
Fælles gudstjeneste på Tørning Mølle 2. pinsedag kl. 11.00
21-02-2018
Kom og vær med til fælles 2. pinsedags gudstjeneste
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

Tlf.: 74 50 41 58   Mobil: 60 10 78 60