Sognene​

Pastoratet

Sommersted og Oksenvad sogne har været selvstændige pastorater indtil 1997, hvorefter de blev sammenlagt til et pastorat med samme præst.

Sommersted sogn

I Sommersted sogn bor der ca. 1600 mennesker - hertil kommer, at den nordvestlige del af Jegerup sogn traditionelt føler sig knyttet til sognet.

Det oprindelige Sommersted ligger i den østlige ende af byen med kirken, skolen, købmand og landsbygårde.

Men da jernbanen i 1800tallet kom op gennem det daværende Nordschleswig - nuværende Sønderjylland - blev den lagt lidt vest for byen og det kom til at betyde, at Sommersted voksede sig hen imod og omkring jernbanen.

Frem til 1930erne gik der endvidere en Kleinbane, hvor man kunne rejse med tog fra Skodborg til Haderslev.

Turen fra Sommersted til Haderslev tog ca. 2 timer - men så havde man også alt med af varer, personer, og der var sikkert også tid til en kop kaffe på de mange stationer på turen.

I Sommersted sogn alene var der 5 stationer for Kleinbanen.

I Sommersted ligger der både Sommersted kirke og Over Lerte kirke.

Sidstnævnte blev i 1997 overdraget til Dansk Klokkemuseum.

Se mere om Over Lerte kirke her

Sommersted sogn består af byen Sommersted, Neder-, Mellem- og Over Lerte, Kastvrå, Revsø.

Sommersted sogn er præget af, at der findes alle kirkelige retninger, og at der er respekt og godt samarbejde om det fælles projekt, kirkens ve og vel.

Der er en forholdsvis god kirkegang - hvor alle er velkommen.

En længere artikel om kirken - klik her

Byen hjemmeside - klik her​

Oksenvad sogn

Navnet Oksenvad kommer af okse-vadested. Hærvejen går gennem sognet, og der har i gamle dage været et vadested, hvor oksedriverne kunne komme over Nørreå.

I sognet er der fundet nogle af de ældste spor af mennesker i Danmark.

De datere sig til slutningen af sidste istid og er ca. 15.000 år gamle.

Sognets kirke er fra 1200tallet og har et enkelt, men meget smukt indre.

Bemærkes skal især det smukke korbuekrucifiks, der datterer sig til ca. 1250 og er et overgangskrucifiks mellem romansk og gotisk tid.

Sognet består af byerne Mølby, Oksenvad og Ørsted.

Derudover er der landområderne Ørsted Mark, Jels bjerg, Stursbøl og Slevad.

Sognet har en forbilledlig hjemmeside redigeret af Charlotte Holm - klik her

Her er en lidt længere artikel om kirken skrevet af sognets tidligere præst Jørgen Jensen, Nustrup - klik her​

Nyheder​

Skærtorsdag kl. 17.00
21-02-2018
Kom og vær med til en stemningsfuld skærtorsdagsgudstjeneste efterfulgt af et påskemåltid i kirkehuset
Læs hele nyheden
Påskegudstjeneste kl. 10.30 i Sommersted kirke
21-02-2018
Kom og oplev påskedag med toner fra kirkens damekor
Læs hele nyheden
Forårskoncert - Torsdag den 17. maj kl. 19.00
21-02-2018
Kom og lyt til forårets toner
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

Tlf.: 74 50 41 58   Mobil: 60 10 78 60