Praktiske oplysninger

Dåb, vielse, begravelse 

- hvad gør jeg?​

Aktiviteter​

Følg løbende med i vores aktiviteter. Både for Teenklub, juniorklub m.m.

Liste over ansatte​

Få en liste over de ansatte hos Sommersted og Oksenvad kirker.

Vi søger Graver og kirketjener

Se funktionsbeskrivelse her​

​Stillingen som graver og kirketjener ved Sommerstedog Oksenvad Kirker er ledig til besættelse snarets muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • ​Rengøring af kirkerne
 • Ppasning af præstegårdshaven efter nærmere aftale
 • ​Ajourføring af kirkegårdenes kartoteker

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • ​At du er et praktisk og løsningsorienteret menneske med et højt fagligt niveau
 • ​At du er et posivt og samarbejdsorienteret menneske, der kan sikre den overordnede koordinering og udførelse af opgaveløsningen udfra begge kirker
 • ​At du kan tale med kirkegårdens brugere i alle situationer
 • ​At du har kendskab til og respekt for det kirkelige arbejde som det udfolder sig udfra kirkerne
 • ​At du har kendskab til IT på brugerniveau
 • ​At du har ordenssans og blik for de mange typer af opgaver, der skal varetages i stillingen

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der samarbejde med Oksøl Sogns Menighedsråd om fælles graverstilling.

Ansættelse sker ved Sommersted Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 17, 6560 Sommersted

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.771,47 kr. – 334.742,- kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 287.771,47.

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14 kr. – 357.507,31 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.418,48.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 287.771,47 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til næstformand Jørn Peter Byg på telefonnummer 4051 4972 eller til gravermedhjælper Åse Meilandt på telefonnummer 3095 8982 eller på mail kirkehuset@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8979@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 23. august kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 35.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.​​

Nyheder​

Babysalmesang
30-05-2018
Kom til babysalmesang i Sommersted kirke
Læs hele nyheden
Sogneudflugt
30-05-2018
Sommersted sogn
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

Tlf.: 74 50 41 58   Mobil: 60 10 78 60