jtbu@km.dk​

5124 1267​

Aktiviteter​

Følg løbende med i vores aktiviteter. ​

SE DEN NYE ONSDAGSKLUB

Liste over ansatte​

Få en liste over de ansatte hos Sommersted og Oksenvad kirker.

​​

Stillingsopslag for sognepræst Sommersted og Oksenvad Sogne pr. 11. august 2021

Vores sognepræst gennem de seneste 4 år fratræder desværre sin stilling pga. sygdom. Vi søger derfor nu vores nye sognepræst.

Vi tilbyder:

·​Stor og positiv opbakning til gudstjenesterne og de kirkelige aktiviteter. Der deltager i gennemsnit 50-80 personer i højmessen, der ofte afsluttes med kirkekaffe. Der er rum for børn, unge og familier.

·​Trofaste og kompetente medarbejdere: Kirketjenere, gravere, organist, kirkesangere, rengørings- og havehjælp samt tilknyttet sekretær (8 t./uge) for sognepræsten.

·​Mange kirkelige aktiviteter ved kirkens medarbejdere bl.a. pige- og damekor, babysalmesang, forskellige koncerter samt minikonfirmandundervisning. To fællesgudstjenester med to andre sogne.

·​Mange frivillige i sognene, der bl.a. afvikler: sogneaftener, børnekirke (under prædiken), junior- og teenklub, 4 bibelstudiegrupper, praktisk hjælp til konfirmandlejr, julekoncert v. lokale kræfter, klubbernes medvirken ved flere familiegudstjenester, læsere ved udvalgte gudstjenester, kirkekaffebrygning, klubbernes familieaftener.

·​To menighedsråd, der fleksibelt og gerne samarbejder med hinanden omkring kirkens fortsatte liv og vækst.

·​Sogne med rige traditioner omkring særlige og mere alternative gudstjenester.

Kendetegn ved sognene:

Sognene har en bred kirkelig sammensætning præget af mangfoldighed og gensidig respekt.

Sognene tilhører Haderslev Domprovsti.

Oksenvad Sogn har 599 indbyggere hvoraf 477 er medlemmer af folkekirken. Der er et meget aktivt lokalsamfund med mange foreninger, klubber og et stort interessesammenhold. Oksenvad aktivitetscenter, som er nabo til kirken, er samlingsstedet for en stor del af aktiviteterne i sognet og ramme omkring en væsentlig del af kultur- og fritidslivet. Der er tale om et landsogn i et naturskønt område.

Der er også en tysk menighed i Oksenvad sogn med egen præst og en månedlig gudstjeneste i Oksenvad Kirke.

Sommersted Sogn har 1416 indbyggere hvoraf 1219 er medlemmer af folkekirken. Der er også her et aktivt lokalsamfund med rigt foreningsliv samt flere institutioner, der samarbejder med præsten omkring kirken. Eksempelvis kan nævnes: Skolen (0.-6. årgang), børnehaven (0-6 år) samt plejehjemmet. Der er tale om en mindre by med ca. 1080 indbyggere og med flere mindre lokalsamfund i oplandet.

Menighedsrådsmøderne afvikles med 10 møder om året på samme mødeaften med en fælles del og med en særskilt del, hvor sognepræsten på skift deltager i mødet hos de to menighedsråd.

De kirkelige handlinger:

Der afholdes én højmesse om søndagen fordelt i sognene i forholdet 3:1 i hhv. Sommersted og Oksenvad Kirke. Der afløses med sognepræsterne i hhv. Hammelev og Vedsted Sogn.

Øvrige kirkelige handlinger i et årligt omfang, der modsvarer sognenes størrelser.

Der samarbejdes med de øvrige kirker i provstiet omkring fælles gudstjenesterne hhv. 2. påske- og 2. pinsedag.

De fysiske rammer:

Oksenvad Kirke:

Kirken er en smuk, atmosfærefyldt, velholdt romansk granitkvadrekirke fra 1100-tallet. Den føjer sig harmonisk ind i landskabet. Der er tilknyttet et kirkehus med gode faciliteter til kirkens medarbejdere.

Sommersted Kirke:

Kirken er en særpræget landsbykirke opført i 1857-58. Den er gennemgribende renoveret i 1998.

Der er også her tilknyttet nyrenoveret kirkehus med mødefaciliteter til aktiviteterne i sognet og gode faciliteter til kirkens medarbejdere. Kirken er centralt placeret i lokalmiljøet med tilknytning til skolen, børnehaven, plejehjemmet, hallen og præstegården.

Præstegården:

Præstegården er på ca. 200 m2 i 2 plan. Den ligger i en stor parklignende have med egen sø og gode ugenerte hjørner i haven. Der er tilknyttet hjælp til pasning af haven. Grundplan over præstegården kan ses på sognenes hjemmeside. Præstegården blev renoveret i 2011 i underetagen og fremstår generelt meget lys og venlig. Præstegården blev bygget i 1960. Hertil kommer tjenestekontor og konfirmandstue på ca. 100 m2 med separat indgang, der ligger i den ene længe af præstegården.

Nedenstående er udtryk for menighedsrådenes overordnede forventninger til vores kommende sognepræst:

Forventninger til gudstjenesten og det kirkelige liv:

Vi forventer, at vores nye sognepræst:

  • Vil balancere respektfuldt mellem tradition og fornyelse i det kirkelige liv og i de kirkelige aktiviteter.
  • Vil forkynde evangeliet i et nutidigt sprog ind i menneskelivets aspekter fra fødsel til død.
  • Vil skabe plads og rum til alle aldersgrupper og kirkelige retninger i gudstjenesten og i de kirkelige aktiviteter.
  • Vil bidrage til at kirken kan være en samlende enhed for lokalsamfundet.

Forventninger til mødet med mennesker i sognene:

Vi forventer, at vores nye sognepræst:

·​Vil møde og favne mennesker og familier i sognene i deres aktuelle livssituation

·​Vil prioritere den personlige samtale i et engageret og sjælesørgerisk perspektiv

·​Vil prioritere synlighed, tilstedeværelse og nærvær i sognene

Forventninger til samarbejdet:

Vi forventer, at vores nye sognepræst:

  • Arbejder sammen med alle i sognet (Institutioner, menighed, medarbejdere, frivillige og menighedsråd) omkring den fortsatte udvikling af fremtidens kirke
  • Vil indgå i et samarbejde som er præget af folkelighed og med respekt for kulturen på landet i begge sogne

Vi ser frem til at lære dig og din eventuelle familie bedre at kende i et personligt møde.

Kontakt:

Repræsentanter fra begge menighedsråd vil gerne invitere interesserede til besøg i sognene. Aftale herom kan indgås med Jørn Peter Byg tlf. 4051 4972.

Spørgsmål vedr. sognene kan rettes til menighedsrådsformændene for hhv. Oksenvad Sogn: Henning Toftegaard på tlf. 4083 4853 eller mail: henningtoftegaard@gmail.com eller for Sommersted Sogn: Jørn Peter Byg på tlf. 4051 4972 eller på mail: mjpbyg@webspeed.dk

​Hent som PDF

Nyheder​

Tirsdag den 14. september
19-08-2021
Fællessang, foredrag og fest i Sommersted kirke kl. 19.00
Læs hele nyheden
Søndag den 19. september
19-08-2021
Høstgudstjeneste i Sommersted kirke kl. 10.30 ved Jens Thue Buelund
Læs hele nyheden
Søndag den 26. september
19-08-2021
Gudstjeneste i Oksenvad kirke kl. 10.30 ved Jens Thue Buelund Tysk gudtjeneste kl. 14.00
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

  Konst.  sognepræst Jens Thue Buelund. Tlf. 5124 1267