Praktiske oplysninger

Dåb, vielse, begravelse 

- hvad gør jeg?​

Aktiviteter​

Følg løbende med i vores aktiviteter. Både for Teenklub, juniorklub m.m.

Liste over ansatte​

Få en liste over de ansatte hos Sommersted og Oksenvad kirker.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Sommersted og Oksenvad Kirker er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018.

Stillingen er på 1330 timer pr. år. Arbejdstiden må forventes placeret med op til fuldtidsarbejde i visse perioder hen over året.

Gravermedhjælperen skal bistå ved varetagelse af følgende opgaver:

·​kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

·​kirketjeneste ved gudstjenester kirkelige handlinger

·​rengøring af kirkerne

·​pasning af præstegårdshaven efter nærmere aftale

Funktionsbeskrivelse og beskrivelse af Sommersted og Oksensvad Sogne findes her: http://www.sommerstedsogn.dk/

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

·​At du er et praktisk og løsningsorienteret menneske med et højt fagligt niveau

·​At du er et positivt og samarbejdsorienteret menneske, der er indstillet på varetagelse af opgaver ved både Sommersted og Oksenvad kirker

·​At du måske har erfaring fra et lignende arbejde

·​At du kan tale med kirkegårdens brugere i alle situationer

·​At du har kendskab til og respekt for det kirkelige arbejde som det udfolder sig ud fra kirkerne

·​At du har kendskab til IT på brugerniveau

·​At du har erfaring med kirkernes administrationssystem eller er villig til at få det

·​At du er fleksibel med hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdstiderne hen over året

·​At du har ordenssans og blik for de mange typer af opgaver, der skal varetages i stillingen

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder – aktuelt er der samarbejdsaftale med Oksenvad Sogns Menighedsråd.

Ansættelse sker ved Sommersted Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 17, 6560 Sommersted

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 247.030 (trin 1) og kr. 253.928 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til næstformand Jørn Peter Byg på telefonnummer 40 51 49 72 eller til graver Flemming Lund Petersen på telefonnummer 40 43 00 71 eller på mail kirkehuset@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8979@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. september kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2018.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Sognebeskrivelse af Sommersted og Oksenvad sogne klik her

Nyheder​

3-kors gudstjeneste
13-09-2018
Søndag den 7. oktober kl. 10.30 i Vedsted kirke
Læs hele nyheden
Foredrag af Jørn Buch
12-09-2018
Tirsdag den 6. november kl. 19.00 i Sommersted kirkehus
Læs hele nyheden
Foredrag med Marie Kjær Jørgensen
12-09-2018
Tirsdag den 25. september kl. 19.00 i Sommersted kirkehus
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

Tlf.: 74 50 41 58   Mobil: 60 10 78 60