sen@km.dk​

6150 6655​

Gudstjeneste den 18. okt. kl. 10.30 i Sommersted kirke v/ Sten Nielsen

Johs. 1, 35-51: ​Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.” Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«


Nyheder​

Søndag den 1. november, Alle helgens dag. Sommersted kirke kl. 10.30 & Oksenvad kirke kl. 14.00
19-10-2020
Søndag den 1. november er det Alle helgens dag. Vi inviterer til gudstjeneste i Sommersted kirke kl. 10.30 & Oksenvad kirke kl. 14.00. Gudstjenesterne vil være helt ens med oplæsning af alle navne begge steder
Læs hele nyheden
Gudstjeneste den 25. okt. kl. 10.30 i Oksenvad kirke v/ Sten Nielsen
18-10-2020
Denne søndag handlere om Guds rige, og Jesus sammenligner det med en vingård, hvor der på forskellig vis bliver inviteret mennesker indenfor for at arbejde - og om, hvordan mennesker behandler vingårdsejerens søn..
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

  Konst.  sognepræst Sten Nielsen. Tlf. 6150 6655