samsk@km.dk​

2459 8092​

Sognene​

  • ​Stor opbakning til gudstjenesterne og de kirkelige aktiviteter. Der deltager i gennemsnit 60-80 personer i højmessen, der ofte afsluttes med kirkekaffe. Der er rum for børn, unge og familier.
  • Trofaste og kompetente medarbejdere: Kirketjenere, gravere, organist, kirkesangere, rengørings- og havehjælp samt tilknyttet sekretær (8 t./uge) for sognepræsten.
  • Mange kirkelige aktiviteter ved kirkens medarbejdere bl.a. børne- og voksenkor, babysalmesang, forskellige koncerter samt minikonfirmandundervisning.
  • Mange frivillige i sognene, der bl.a. afvikler: sogneaftener, børnekirke (under prædiken), junior- og teenklub, 4 bibelstudiegrupper, andagt på plejehjemmet, praktisk hjælp til konfirmandlejr, julekoncert v. lokale kræfter, klubbernes medvirken ved flere familiegudstjenester hvert år, læsere ved udvalgte gudstjenester.
  • To menighedsråd, der fleksibelt og gerne samarbejder med hinanden omkring kirkens fortsatte liv og vækst.
  • Sogne med rige traditioner omkring særlige og mere alternative gudstjenester.

Kendetegn ved sognene

Sognene har en bred kirkelig sammensætning præget af mangfoldighed og gensidig respekt.

Sognene tilhører Haderslev Domprovsti.

Oksenvad Sogn har 619 indbyggere hvoraf 549 er medlemmer af folkekirken. Der er et meget aktivt lokalsamfund med mange foreninger, klubber og et stort interessesammenhold. Oksenvad aktivitetscenter, som er nabo til kirken, er samlingsstedet for en stor del af aktiviteterne i sognet og ramme omkring en væsentlig del af kultur- og fritidslivet. Der er tale om et landsogn i et naturskønt område.

Der er også en tysk menighed i Oksenvad sogn med egen præst og en månedlig gudstjeneste i Oksenvad Kirke.

Sommersted Sogn har 1456 indbyggere hvoraf 1314 er medlemmer af folkekirken. Der er også her et aktivt lokalsamfund med rigt foreningsliv samt flere institutioner, der samarbejder med præsten omkring kirken. Eksempelvis kan nævnes: Skolen (0.-6. årgang), børnehaven (0-6 år) samt plejehjemmet. Der er tale om en mindre by med ca. 1070 indbyggere og med flere mindre lokalsamfund i oplandet.

Menighedsrådsmøderne afvikles med 10 møder om året på samme mødeaften med en fælles del og med en særskilt del, hvor sognepræsten på skift deltager i mødet hos de to menighedsråd.

De kirkelige handlinger

Der afholdes én højmesse om søndagen fordelt i sognene i forholdet 3:1 i hhv. Sommersted og Oksenvad Kirke. Der afløses med sognepræsterne i hhv. Hammelev og Vedsted Sogn.

Der afholdes ugentligt gudstjeneste på plejehjemmet. Dette sker i samarbejde med sognepræsterne i de omkringliggende sogne. Vores præst varetager her ca. én tjeneste pr. måned.

Øvrige kirkelige handlinger i et årligt omfang, der modsvarer sognenes størrelser.

Der samarbejdes med de øvrige kirker i provstiet omkring fælles gudstjenesterne hhv. 2. påske- og 2. pinsedag.

De fysiske rammer

Oksenvad Kirke:

Kirken er en smuk, atmosfærefyldt, velholdt romansk granitkvadrekirke fra 1100-tallet. Den føjer sig harmonisk ind i landskabet. Der er tilknyttet et kirkehus med gode faciliteter til kirkens medarbejdere.

Sommersted Kirke:

Kirken er en særpræget landsbykirke opført i 1857-58. Den er gennemgribende renoveret i 1998.

Der er også her tilknyttet kirkehus med mødefaciliteter til aktiviteterne i sognet og gode faciliteter til kirkens medarbejdere. Kirken er centralt placeret ved skolen, børnehaven, plejehjemmet, hallen og præstegården.

Præstegården:

Ligger i Sommersted og den har en stor parklignende have med egen sø.

Pastoratet

Sommersted og Oksenvad sogne har været selvstændige pastorater indtil 1997, hvorefter de blev sammenlagt til et pastorat med samme præst.

Sommersted sogn

I Sommersted sogn bor der ca. 1600 mennesker - hertil kommer, at den nordvestlige del af Jegerup sogn traditionelt føler sig knyttet til sognet.

Det oprindelige Sommersted ligger i den østlige ende af byen med kirken, skolen, købmand og landsbygårde.

Men da jernbanen i 1800tallet kom op gennem det daværende Nordschleswig - nuværende Sønderjylland - blev den lagt lidt vest for byen og det kom til at betyde, at Sommersted voksede sig hen imod og omkring jernbanen.

Frem til 1930erne gik der endvidere en Kleinbane, hvor man kunne rejse med tog fra Skodborg til Haderslev.

Turen fra Sommersted til Haderslev tog ca. 2 timer - men så havde man også alt med af varer, personer, og der var sikkert også tid til en kop kaffe på de mange stationer på turen.

I Sommersted sogn alene var der 5 stationer for Kleinbanen.

I Sommersted ligger der både Sommersted kirke og Over Lerte kirke.

Sidstnævnte blev i 1997 overdraget til Dansk Klokkemuseum.

Se mere om Over Lerte kirke her

Sommersted sogn består af byen Sommersted, Neder-, Mellem- og Over Lerte, Kastvrå, Revsø.

Sommersted sogn er præget af, at der findes alle kirkelige retninger, og at der er respekt og godt samarbejde om det fælles projekt, kirkens ve og vel.

Der er en forholdsvis god kirkegang - hvor alle er velkommen.

En længere artikel om kirken - klik her

Byen hjemmeside - klik her​

Oksenvad sogn

Navnet Oksenvad kommer af okse-vadested. Hærvejen går gennem sognet, og der har i gamle dage været et vadested, hvor oksedriverne kunne komme over Nørreå.

I sognet er der fundet nogle af de ældste spor af mennesker i Danmark.

De datere sig til slutningen af sidste istid og er ca. 15.000 år gamle.

Sognets kirke er fra 1200tallet og har et enkelt, men meget smukt indre.

Bemærkes skal især det smukke korbuekrucifiks, der datterer sig til ca. 1250 og er et overgangskrucifiks mellem romansk og gotisk tid.

Sognet består af byerne Mølby, Oksenvad og Ørsted.

Derudover er der landområderne Ørsted Mark, Jels bjerg, Stursbøl og Slevad.

Sognet har en forbilledlig hjemmeside redigeret af Charlotte Holm - klik her

Her er en lidt længere artikel om kirken skrevet af sognets tidligere præst Jørgen Jensen, Nustrup - klik her​

Nyheder​

"Sound of Joy" Gospelkoncert 6. februar kl. 19.30 Oksenvad kirke
10-01-2023
Gospel er en glad måde at udtrykke sig på. Det vil gospelkoret Living Joy gøre til denne til kirkekoncert. Living Joy synger et varieret program bestående af både negro spirituals, "klassiske" gospelsange og nye gospelsange af bl.a. korets leder, Stig Möglich Rasmussen, der er konservatorieuddannet korleder og desuden uddannet som operasanger ved Kgl. Teaters Opera-akademi.
Læs hele nyheden
Gudstjeneste 5. februar kl. 10.30 i Sommersted kirke
10-01-2023
Ved Samuel
Læs hele nyheden
Gudstjeneste 12. februar kl. 10.30
10-01-2023
Ved Samuel
Læs hele nyheden

Sommersted Præstegaard

​Kirkevej 8, 6560 Sommersted

 Sognepræst Samuel Skadkær-Munch. Tlf. 24598092